Kristi himmelsfärd och pingst

2001-03-07


Fråga

Jag kommer från Värmland och går sista året på gymnasiet och håller på med ett arbete om Kristendomen i religionkunskap.

Jag skulle bli väldigt glad om ni skulle vilja berätta lite om hur ni Kristna firar
Kristihimmelsfärds dag och Pingst

Vad ni äter, vilka förberedelser ni har, hur långt varierar det och viktigaste av allt varför firar ni det och varför var det så viktigt att fira?

Hemskt tacksam för svar jag få. Hoppas att Ni kan svara på frågorna så fort
som möjligt.

MVH Marina


Svar

Hej
Här kommer lite mer material om Kristi himmelsfärd och Pingst.

Kristi himmelsfärds dag

Dagen firas 40 dagar efter påsk, alltid på en torsdag. Texterna man läser och psalmerna man sjunger handlar då om hur Kristus har farit upp till himlen under jubel. 40 dagar efter påsk blev Kristus upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Jesus lyfte sina händer och välsignade sina lärjungar. Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen. Två änglar i vita kläder sade till lärjungarna, att Jesus som hade blivit upptagen till himlen skulle komma tillbaka just så som de hade sett honom fara upp till himlen. Lärjungarna föll ner och hyllade Jesus och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. De var sedan ständigt i templet och prisade Gud. Innan Jesus lämnade sina lärjungar hade han lovat dem, att när han hade farit ifrån dem skulle de vänta på, att han skulle sända dem den helige Ande. När de var samlade i Jerusalem fick de vänta tio dagar på den helige Andes ankomst.

Det viktigaste på Kristi himmelsfärdsdag som på alla andra högtidsdagar är firandet av högmässan.

Den kollektbön man i Katolska Kyrkan ber i mässan säger något om varför det är så viktigt att fira denna dag:

"Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi Himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före".

I Oremus, Katolska Kyrkans bönbok, står det om Kristi Himmelsfärds dag:

"Kristus vår Herre har dragit sig undan våra blickar. 'Det är för ert bästa som jag lämnar er'. Genom sin Ande är han närvarande i sin kyrka och genom den i världen. Han som blivit verklig människa och korsfäst, har återvänt till sin härlighet, och därigenom har vår mänskliga natur med ande och kropp dragits in i Treenighetens inre liv. Kristus är nu vår präst och förebedjare, den upphöjde Kyrios, Herren. Till honom ropar vi Kyrie eleison, Herre förbarma dig."

Utöver högmässan ber man i Katolska kyrkan, liksom varje dag under året, tideböner, där de viktigaste bönerna är Laudes på morgonen och Vesper på kvällen. I en del evangeliska kyrkor förekommer det dessutom ganska ofta att man tidigt på Kristi himmelsfärds morgon har gökottor utomhus, där man läser om Kristi himmelsfärd.
Några särskilda maträtter lär inte förekomma denna dag.


Pingsten

Pingsten firas femtio dagar efter påsk och tio dagar efter Kristi himmelsfärds dag. Vid textläsningarna på högmässan läser man om, hur den helige Ande kom ner över Maria och lärjungarna och gjorde dem frimodiga. Tungor som av eld kom ner på dem och stannade på var och en av dem. Lärjungarna hade tidigare varit ängsliga och rädda. Nu fylldes de av den helige Ande och blev mycket frimodiga. De började tala många olika tungomål, med de ord som Anden ingav dem. Många kom till tro genom apostlarnas förkunnelse och lät döpa sig. På den första Pingstdagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen människor. De psalmer man sjunger handlar om den helige Ande, och i bönerna ber man om, att den heliga Ande skall komma till oss.

I kollektbön på Pingstdagen i Katolska Kyrkan ber man:

"Allsmäktige Gud, genom pingstens Ande samlar du och helgar kyrkan bland världens alla folk och länder. Utgjut Andens gåvor över hela jorden, och låt de under som du gjorde när glädjebudet först förkunnades ske också idag i dina troendes hjärtan".

I Oremus står det om Pingsten:
"Utan den helige Ande är Gud långt borta, stannar Kristus i det förflutna, är evangeliet död bokstav, är kyrkan bara en organisation, auktoriteten dominans, missionen propaganda, liturgin en besvärjelse, kristet handlande en slavmoral. Men i den helige Ande har kosmos uppstått och jämrar sig i Rikets födslovåndor, är den uppståndne Kristus närvarande, är evangeliet en kraft till liv, återspeglar kyrkan Treenighetens liv, är auktoriteten en tjänst som befriar, är missionen en Pingst, är liturgin både åminnelse och föregripande, är det mänskliga handlandet gudomliggjort.

Pingst är från början ett grekiskt ord som betyder 'den femtionde dagen'. De femtio dagarna mellan påsk och pingst har firats som en enda festdag. Påsken fulländas och beseglas på Pingstdagen. Andens utgjutande är ett verk av den upphöjde herren Kristus, som förblir oss nära alla dagar intill tidens slut.

Det är lämpligt att förbereda sig inför Pingsten med att varje dag under tiden från Kristi himmelsfärd till Pingst be om den helige Andes ankomst. Vid tidebönerna på Pingsten är bönen om den helige ande viktig.
Några speciella maträtter lär inte heller denna dag förekomma.

Team fråga prästen!