15 frågor till en katolsk präst

(2002-10-21)

Frågor


Vi har en uppgift i skolan om att göra ett arbete inom den katolskan tron. Vi har några frågor vi skulle vara mycket tacksamma att få svar på.
fråga
1: Vad heter du?
2: Hur länge har du varit prästvigd, var prästvigdes du?
3: Har du alltid velat bli präst? varför?
4: Varför valde du den katolska tron?
5: Vilka plikter har du som präst?
6: Stämmer dina åsikter alltid överens med kyrkan? Om inte varför? vad tycker du om? Varför? varför inte?
6 a. Skilsmässa
6 b. Abort
6 c. Alkohol
6 d. Preventivmedel
6 e. Homosexuallitet
7: Vad tror du om livet efter detta?
8:Vad är viktigast i din tro?
9:Hur påverkar den katolska kyrkan ditt vardagsliv?
10:är påven ofelbar?
11:I kyrkan predikar man om fred, men man har ofta brukat våld mot folk med en annan tro som kättare, vad anser du om det?
12:Vad anser du om kvinnliga präster? Varför?
13:Har du varit på pilgrimsfärd? Vart? Varför? Om inte vart skulle du vilja åka?
14:är det vanligt att präster skolas i latin nu för tiden?
15:Vilket helgon tillber du helst? Varför?
Tack så mycket för hjälpen.
Mvh Karin, Julia & Louise.

Svar

Jag svarar på frågorna i nummerordningen.
1: Vad heter du?
1. Jag heter Peter Fresman

 

2: Hur länge har du varit prästvigd, var prästvigdes du?
2. Jag prästvigdes i Frankfurt/Main i Tyskland 1962.

 

3: Har du alltid velat bli präst? varför?
3. Nej, jag ville inte bli präst från början. Först i samband med studentexamen beslöt jag mig så småningom.

 

4: Varför valde du den katolska tron?
4. Jag valde inte den katolska tron; jag fick den av mina föräldrar som båda var katoliker. Senare, fram till nu och förhoppningsvis också i fortsättningen väljer jag den mer och mer av övertygelse.

 

5: Vilka plikter har du som präst?
5. Att vara ett hyggligt vittne för Jesu Kristi budskap, fira mässan, och t.ex. svara på e-post (bl.a.).

6: Stämmer dina åsikter alltid överens med kyrkan? Om inte varför? vad tycker du om:
6. Det finns "grundpelare" som kyrkan vilar på. Om jag inte kan bejaka dem, är jag inte katolik. Det finns också mindre bärande delar i kyrkans byggnad. De kan man mycket väl kristiseras. Men all kritik skall var positiv och uppbyggande. Då stämmer den väl in i katolsk tro.

 

6 a. Skilsmässa
6 a. En skilsmässa är alltid ett monument över ett misslyckande och smärtsamt. Ibland kan den dock vara nödvändig. Som ni väl vet förekommer inga skilsmässor i katolska kyrkan. Ingen makt i världen kan skilja ett giltigt äktenskap, menar vi. Ibland "annullerar" påven något äktenskap och detta förväxlas ofta med en skilsmässa, men är något helt annat, nämligen: När det upptäcks efter vigseln, att någon väsentlig förutsättning fattas - t.ex. våld att ingå äktenskapet, viljan att binda sig för livet, m.fl. - har äktenskapet aldrig kommit till stånd trots kanske stor högtidlighet och många ord. Detta äktenskap kan ogiltigförklaras och detta kallar man "annullera". Som ni förstår är det något helt annat att fastställa att något aldrig funnits och att upplösa något som fanns.

 

6 b . Abort
6 b. Abort är utsläckandet av ett mänskligt liv under utveckling och det kan vi inte vara med om.

 

6 c . Alkohol
6 c Alkohol är inte något ont eller dåligt i sig. Allt kommer an på, hur man umgås med det. Ett glas i sällskap, kan främja gemenskapen och göra glad. Det kan också leda till människors död i trafiken, m.m.

 

6 d. Preventivmedel
6 d. Preventivmedel borde hållas isär. Abortiva medel kan vi inte tänka oss av ovannämnt skäl. Den s.k. säkra tiden är fullt accepterad som metod för att begränsa fruktsamheten. De konventionella preventivmedel - kondom, pessar - är omstridda i katolska kyrkan. De senaste påvarna ställde sig emot. En kommission inom kyrkan som på påvens uppdrag undersökte frågan ville tillåta dessa. I sista hand måste var och ens samvete avgöra frågan.

 

6 e . Homosexuallitet
6 e. Homosexualitet är en läggning som en minoritet av människor föds med, så tillvida är den en "abnormitet". Detta betyder ingalunda att homosexuella får föraktas eller diskrimineras, tvärtom. De behöver mer aktning än andra för att kompensera för sin "handikapp".

En hel annan fråga är en homosexuell levnadsstil. Den strider mot människans natur och därmed mot Skaparens ordning, menar vi. Allting måste behärskas och tyglas, homosexualitet lika väl som all annan sexualitet.

 

7: Vad tror du om livet efter detta?
7. Jag väntar et liv efter detta såsom Kristus lovat oss. Det är dock inte en ny om än förbättrad upplaga av livet här på jorden, utan "en hel ny himmel och en ny jord". Vi kan inte föreställa oss den, enbart dra vissa slutsatser.

 

8: Vad är viktigast i din tro?
8. Att Jesus Kristus, Guds son, blev människa, dog för oss och gav oss nytt liv i sin uppståndelse, det vi kort kallar frälsningen.

 

9: Hur påverkar den katolska kyrkan ditt vardagsliv?
9. Att arbeta med datorn, skura golv, eller läsa böner, allt är "guds-tjänst". Gud är alltså med hela dagen livet igenom. Naturligtvis kan man inte vara medveten om detta hela tiden.

 

10: är påven ofelbar?
10. Kyrkan kan inte leda vilse, eftersom Kristus själv är fundamentet och centrum. Som Kristi uppdragstagare är biskoparna ofelbara och till slut påven ensam, när de vägleder hela kyrkan i tros- och moralfrågor, annars inte. Det är alltså Jesus Kristus som garanterar ofelbarheten, inte människors klokhet.

 

11: I kyrkan predikar man om fred, men man har ofta brukat våld mot folk med en annan tro som kättare, vad anser du om det?
11. Visst kan man tycka att t.ex. korstågen m.m. var fel väg att åter öppna vägen till det heliga landet. Man måste dock alltid betrakta historiska händelser ur denna tids perspektiv om man inte vill förvrida sanningen och bli orättvis.

 

12: Vad anser du om kvinnliga präster? Varför?
12. Kvinnliga präster finns inte i katolska - och ortodoxa - kyrkan, därför att Jesus valde tolv män att föra ut sitt budskap. Det har ingenting med ställning och prestige att göra. Många kvinnor - t.ex. den heliga Birgitta - har haft större inflytande än många biskopar och påvar.

 

13: Har du varit på pilgrimsfärd? Vart? Varför? Om inte vart skulle du vilja åka?
13. En gång gjorde jag en "pilgrimsfärd" på Irland till Lough Derk, en plats där den helige Patrick sägs har varit. Där upplevde jag en djup, äkta fromhet. Det var inte endast "gamla, fromma", utan män och kvinnor, ungdomar och äldre, professorer och arbetare. De gjorde intryck på mig.

 

14: är det vanligt att präster skolas i latin nu för tiden?
14. Hur det är idag med latinet i kyrkans utbildning, vet jag inte. Vi fick lära oss och även tala latin i våra tentamina. Idag är det dock viktigare att kunna ett världsspråk som engelska, eller kanske snart kinesiska, vem vet.

 

15: Vilket helgon tillber du helst? Varför?
15. Katolker tillber inga helgon. De ber till helgon om deras förbön, och då är det var och ens val att vända sig till "sitt helgon".

Team fråga prästen!