Exorcism-böner


2000-07-24

Fråga

Jag skriver ett arbete om Exorcism i skolan, vilket jag har upptäckt vara mycket intressant.
Jag undrar vilka böner/meningar exorcisten använder när han fördriver satan?
Johan

Hej
Här har du en sammanfattning av bönerna som är på latin. Jag har översatt ganska fritt.

Team fråga prästen!

EXORCISM
(från det romerska ritualet på latin)

Minister för exorcismen är en katolsk präst som har fått stiftsbiskopens uppdrag. (Detta är mycket viktigt eftersom prästen inte agerar i sitt eget namn eller styrka utan genom sin vigning som gör att han agerar "in persona Christi", alltså i Kristi namn. Det innebär att det är Kristus som är Gud själv som driver ut demonen. Biskopens förordnande är nödvändigt eftersom prästen i sitt ämbete representerar biskopen som i sin tur är Kristi ställföreträdare.) Han skall avsky synden av hela sitt hjärta. Före exorcismen skall han om möjligt ha firat mässoffret och bett om Guds hjälp. Han skall vara klädd i sutan, röklin och bära lila stola.

Prästen börjar exorcismen genom att göra korstecknet över de närvarande och bestänker dem med vigvatten. Han knäböjer tillsammans med de övriga deltagarna och ber litanian. Därefter säger han:

Här följer en välsignelse som åberopar Guds allsmäktighet och Kristi definitiva seger över Satan. Demonen kallas här för odjuret och draken. Bönen avslutas med korstecknet över den besatte (a). Därefter vänder sig prästen direkt till demonen.

Därefter läses Evangeliet över den besatte (a). Prästen gör korstecknet på hans (hennes) panna, mun och mitt på bröstet.

Här ber prästen en bön om att få förlåtelse för sina synder och om att få makt över demonen genom Guds starka arm:

Prästen beväpnar sig därefter med ett krucifix och lägger ena änden av stolan på den besattes (besattas) hals under att han håller sin högra hand på hans (hennes) huvud och säger:

Prästen ber här Gud Fader om hjälp mot demonen.

Exorcism.

Prästen ber en bön över den besatte (besatta) under det att han gör ett korstecken på hans hennes panna och tre korstecken +++ mitt på bröstet. Bönen är om att Gud skall beskydda det som finns i hans (hennes) bröst, i inälvorna och i hjärtat, och att den onde fiendens attacker skall upphöra i själen.

Exorcism.

Se även:
Varför är det bara "präster" som kan utföra exorcism?
Hur en exorcism går till, vilka det är som utför den och lite om dess historia.
Jag undrar nu lite över hur pass utbrett det är inom den Katolska kyrkan att utöva exorcism?
Hur märker egentligen en person att han/hon är besatt?
är det sant att man driver in andar om man läser utdrivnings orden på exorcismen baklänges?
Jag undrar om du kan ta lite av din tid och skriva ner lite om Exorcism och skriva ner orden på latin
Jag har alltid undrat hur en exorcism går till jag undrar om man måste vara en präst att kunna utföra exorcism.