Exorcism 2


2000-06-08

Fråga

Hej, jag håller på att skriva ett arbete i Religion, om exorcism.
Jag undrar nu lite över hur pass utbrett det är inom den Katolska kyrkan att utöva exorcism?
är det någon skillnad mellan Katolska kyrkan i Sverige och den i tex. Italien vad beträffar exorcism?
I så fall hur går ritualen till nuförtiden och hur var det förr?
Jag läste i DAGEN att det kommit nya kriterier för när exorcism får tillgripas.
Hur märker egentligen en person att han/hon är besatt?
Jag vore väldigt tacksam för svar :)/ Hälsn. Hanna

Svar

Hej Hanna

- Hur pass utbrett det är inom den Katolska kyrkan att utöva exorcism?
- är det någon skillnad mellan Katolska kyrkan i Sverige och den i tex. Italien vad beträffar exorcism?

Det är väldigt olika i olika länder. I Italien t.ex. vet jag att det finns flera stift vars biskopar har utsett officiella exorcister. De är alltid präster. I Sverige tror jag inte det finns någon för tillfället.

- I så fall hur går ritualen till nuförtiden och hur var det förr?

Jag har besvarat den frågan tidigare på:
Exorcism
Exorcism böner
Det gamla ritualet på engelska:
Exorcism : The Roman Ritual (2) : The Rite for Exorcism

- Jag läste i DAGEN att det kommit nya kriterier för när exorcism får tillgripas.

Det har nyligen kommit ut en ny utgåva av det gamla ritualet för exorcism. Du kan läsa om det på:
VATICAN RELEASES NEW RITE FOR EXORCISM The Devil exists. That unpopular reality is brought into sharp focus by the promulgation of a new rite of exorcism for the Catholic Church. VATICAN (CWNews.com)
Vatican issues first new Exorcism Ritual since 1614 [CNN report on 26 Jan 99]
Läs även:
INDE AB ALIQUOT ANNIS On The Current Norms Governing Exorcisms Congregation for the Doctrine of the Faith; EWTN

- Hur märker egentligen en person att han/hon är besatt?

Man måste göra en grundlig analys och akta sig för att förväxla fenomen som kan förklaras av psykiatrin med besatthet. Det är när ett eller flera fenomen inte kan förklaras medicinskt som man kan fundera på en exorcism.

Dessa fenomen kan variera. Det finns många.

Jag har hämtat följande uppgifter från bok av en italiensk exorcist, don Gabriele Amorth. Han är katolsk präst och är exorcist i Roms stift. Boken heter "Un esorcista racconta" (En exorcist berättar) Edizioni Dehoniane, Roma 1991.

För den engelska översättningen av hans bok, se recensionen av Fr. Kenneth Baker, S.J. :
An Exorcist Tells His Story
Se också:
An Interview With Fr Gabriele Amorth - The Church's Leading Exorcist medjugorje.orgOlika typer av demonisk inflytande:

1. Besatthet:
Det innebär att demonen tar en kropp i besittning, men inte själen. Demonen får då sitt offer att agera och tala som den vill utan att den besatte är moraliskt ansvarig. Denna form medför också de mest iögonenfallande fenomenen, sådana som man t.ex. kan se i filmen "exorcisten": att tala nya för den besatte okända språk eller att kunna förstå andra som talar dem, att ha övermänsklig fysisk styrka, att kunna avslöja fördolda ting. Ett tydligt exempel från Evangelierna är den besatta från Gerasa ( )
Denna typ av besatthet är idag ganska ovanlig.

2. Partiell besatthet.
En annan form är när offret får olika typer av sjukdomar som till slut blir så allvarliga att den besatte t.ex. förlorar medvetandet eller att utföra handlingar eller säga saker som han eller hon inte har ansvar för.

Exempel från Bibeln är :

Job som blev slagen av Satan genom sjukdomar, genom att hans barn dog och hans egendomar förstördes.

Den dövstumme i Evangeliet som Jesus botade var inte totalt besatt utan hade bara fysiska störningar.

Paulus var inte besatt men var utsatt för ett sataniskt inflytande. "Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig" (2 Kor 12:7).

"Vi exorcister stöter ofta på människor som på detta sätt är angripna av satan i hälsan, i sina ägodelar, i sitt arbete, i sina känslor"

3. En annan typ av sataniskt inflytande är korta demoniska angrepp som yttrar sig i fixerande tankar.
De kan vara plötsliga eller kontinuerliga, ibland förnuftsmässigt helt absurda, men av ett sådant slag att offret inte kan befria sig från dem.. De gör att personen lever i ett tillstånd av vanmakt, misströstan och ofta försöker begå självmord. Denna typ av sataniskt inflytande påverkar nästan alltid också drömmarna.

Någon kanske då invänder att dessa tillstånd hör till psykiatrins kompetensområde. även för de ovan nämnda fenomenen kan det finnas psykiatriska, parapsykologiska eller liknande förklaringar. Men det finns fall som helt går utanför de symtom som dessa vetenskapsgrenar sysslar med, och som snarare visar på tydliga och säkra belägg för ett demoniskt inflytande eller en demonisk närvaro

4. Det finns också en form av demoniskt påverkan på hus, saker och djur.
Det kan vara att konstiga ljud hörs i huset, steg i korridorer, dörrar som öppnas och stängs, saker som försvinner och som sedan dyker upp på helt andra ställen, slag eller knackningar mot väggar och möbler.

Symtom på besatthet kan vara;

Team fråga prästen!