Exorcism


1999-12-15

Fråga:

Hej!

Jag råkade, mest av en slump, komma in på din sida om den katolska tron och har läst lite av det som står där. De svar du har gett tycker jag alla är mycket sakliga och väl formulerade.

Men en sak som jag undrar över är den sk. "exorcism" som den katolska kyrkan sägs utöva. Enligt en artikel skriven på en web sida, 1999 påstår Anders Piltz att "Denna märkliga liturgi är en av de sista publikationerna i den reform som dekreterades av Andra Vatikan-konciliet". Vad menar han? Jag skulle vara väldigt tacksam om du ville beskriva lite om hur en exorcism går till, vilka det är som utför den och lite om dess historia.

MVH / Björn

Svar

 I Nya Testamentet nämns djävulen c:a 300 gånger. Den beskrivning Johannes ger av honom är klargörande: "Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom" (Upp. 12:9) och: "Guds Son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk" (1Joh. 3:8). Det är detta som Jesus ha kommit för. Det förstår vi av att det första som händer honom efter att han har döpts i Jordan och blivit officiellt auktoriserad att börja verka för sin mission, är att han går ut i öknen för att kämpa med Satan. Det visar han också mycket tydligt genom att det första han gör när han börjar med sin verksamhet för att bota och befria människorna, är en exorcism. (Mk 1:21-28). Den orena anden förstår omedelbart varför Jesus har kommit: "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss?" Han börjar då liksom med en handling som är en programförklaring: Han har kommit för att besegra Satan.

Vi kan förstå att Jesus börjar sin aktivitet för människornas befrielse med att fördriva Satan eftersom det är Satan som från tidernas begynnelse var den som gjorde så att människan förlorade det eviga livet och därmed blev sårbar för sjukdomar och svaghet, frestelser och onda böjelser (Jmf 1Mos 3). Satan är början och upphovet till människans slaveri under synden, döden och honom.

När Jesus sedan lämnar apostlarna och ger dem makt att fortsätta hans verk på jorden "till tidens slut" är det första av tecknen på denna makt just att "driva ut demoner" (Mk 16:17). Andra ställen där Jesus Kristus ger denna makt åt lärjungarna och därmed åt Kyrkan är: Matt 10:1; Mk 6:7 och Lk 9:1. Apostlarna fortsätter sedan denna verksamhet och det har Kyrkan gjort sedan dess:

Genom denna makt som Kyrkan har fått deltar hon i den seger som Jesus genom sitt offer på korset gjorde över mörkrets rike. Kyrkan är förlängningen det inkarnerade Ordets mission i tiden eftersom Kyrkan är Kristi kropp.

Redan i ritualet för det första av sakramenten finns en exorcism; i dopritualet: "Allsmäktige, evige Gud, du som sände din Son i världen för att förinta den onde andens makt över oss, befria människan från mörkret och föra henne in i det eviga ljusets rike, vi ber dig ödmjukt: befria dessa barn från arvsynden, gör dem till ett tempel för majestät och låt den Helige Ande ta sin boning i dem. Genom Jesus Kristus vår Herre. (Nu lägger prästen sin hand på barnen). Må Kristus, vår Frälsare, styrka er med sin kraft, han som lever och regerar i evighet".

I det Romerska ritualet finns också en exorcism "för att fördriva djävulen från besatta personer". Minister för en exorcism är en präst som har fått Biskopens fullmakt. Exorcisten kan assisteras av lekmän som stödjer honom i bönen, eller som hjälper till att hålla den besatte. Exorcisten står upp framför den besatte och vänder sig sedan direkt till demonen och beordrar honom att, genom något tecken uppenbara sitt namn och dagen och tiden då han skall lämna den besattes kropp. Efter detta läser exorcisten tre långa exorcismer. Han tecknar den besatte med flera korstecken. De görs på den besattes panna eller bröst. Exorcismerna kan repeteras flera gånger tills exorcisten är säker på att den besatte är befriad. Det hela kan pågå flera timmar eller repeteras under flera dagars tid. Riten avslutas sedan med en tacksägelsebön. (Jmf. "Angeli e demoni" i Corso di teologia sistematica, av B.Marconcini, A. Amato, C. Rocchetta, M. Fiori; EDB Bologna 1992)

Man kan kanske tycka att detta med exorcism är något märkligt. Om man analyserar meningen med det kan man dock se att det faktiskt handlar om Kristi och Kyrkans specifika uppdrag: att Guds rike skall komma här på jorden och så befria människorna från mörkrets rike: "Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg." (Lk 1:78-79).

Läs även:
Exorcism En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"
och:
Exorcism En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Se även:
Varför är det bara "präster" som kan utföra exorcism?
Jag undrar nu lite över hur pass utbrett det är inom den Katolska kyrkan att utöva exorcism?
Hur märker egentligen en person att han/hon är besatt?
Exorcism-böner
är det sant att man driver in andar om man läser utdrivnings orden på exorcismen baklänges?
Jag undrar om du kan ta lite av din tid och skriva ner lite om Exorcism och skriva ner orden på latin
Jag har alltid undrat hur en exorcism går till jag undrar om man måste vara en präst att kunna utföra exorcism.
Team fråga prästen!