Ogiltigförklaring av äktenskap


1999-05-30

Fråga:


Jag skulle vilja ha information ang. möjligheterna att ogiltigförklara ett äktenskap inom den katolska kyrkan. Kan du vägleda mig eller berätta vart jag kan få tag på information på detta.

Jag är tacksam för alla svar jag kan få.

Mvh
Eva

Svar:

 

Det första man gör är att tala med den katolske kyrkoherden i den församling inom vilken man bor.

Han kommer sedan att tillsammans med den som kommer till honom försöka reda ut om det finns något i äktenskapet i fråga som tyder på att det ingåtts ogiltigt.

Saker som kan göra det ogiltigt är om någon av parterna då äktenskapet ingicks inte trodde på äktenskapets enhet, oupplöslighet och föräldraskapet enligt Guds vilja och Kyrkans lära.

- enhet = att man är inställd på att bara ha en partner; den man är gift med: älskare och älskarinnor gör äktenskapet ogiltigt om det fanns sådana då äktenskapet ingicks.

- oupplöslighet = att man är övertygad om att äktenskapet är ett heligt och oupplösligt förbund som ingås av de två parterna men som Gud själv bekräftar och helgar. Det innebär att om någon av parterna vid äktenskapets ingående inte är övertygad om detta så kan det betyda att äktenskapet är ogiltigt. Det kan t.ex. vara så att den ena parten sagt till sina vänner att han eller hon kan tänka sig att skilja sig om det en dag visar sig att det är omöjligt att fortsätta att leva tillsammans.

- föräldraskapet enligt Guds vilja och Kyrkans lära = att man är öppen för att få barn tillsammans. Om man inte tänker skaffa sig barn över huvudtaget så är det inget giltigt äktenskap.

Sedan finns en annan punkt som innebär att en av parterna på ett bedrägligt sätt vilselett den andra genom att förtiga en väsentlig egenskap eller omständighet, som svårt kan störa det äktenskapliga samlivet, så kan äktenskapet vara ogiltigt.

Omständigheter som faller inom ramen för detta kan vara t.ex.:

- begått brott och varit dömd samhälleligt straff
- vara psykiskt sjuk, homosexuell, narkoman eller alkoholist
- ha stora ekonomiska skulder

För alla dessa saker gäller att de måste kunna bevisas genom vittnen. Det räcker inte med att någon av de två makarna vittnar. Förhör av vittnen görs av den katolske kyrkoherden på orten där vittnet bor.

Man skriver därefter ett brev till Biskopsämbetet där man tar upp de punkter som man tror kan göra att äktenskapet var ogiltigt. I det brevet skall man också ange namn och adress till de vittnen man vill ha.

Det hela brukar ta ett par år att få helt klart. Det kallas då för att man konstaterar att äktenskapet är "nulla" d.v.s. noll, alltså aldrig har existerat därför att det ingicks ogiltigt. Man kan då gifta sig i Katolska Kyrkan. Detta blir inte att gifta om sig eftersom den första vigseln aldrig var en vigsel.

Om du har fler frågor kan du vända dig till Officialatet på Katolska Biskopsämbetet tel. 08-6435652 officialat.holmiae@mbox200.swipnet.se

Se även:
Anullering av äktenskap

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster